Zainteresowania adwokata Łukasza Marcinkowskiego skupiają się zwłaszcza na prawie karnym, cywilnym, w tym rodzinnym oraz gospodarczym.

Prawnicy kancelarii świadczą usługi doradcze, sporządzają pisma i opinie prawne, reprezentują Klientów w postępowaniach przed organami, w tym organami ścigania oraz w trakcie sporów sądowych przed sądami na terenie Polski.

Kancelaria współpracuje również z przedsiębiorcami, świadcząc na ich rzecz doraźną pomoc bądź stałą obsługę prawną.